ZDARMA
Vám zavoláme zpětklikni
obrázek holuba

Hlavní partner webu
Poradimesuverem.cz

Soudcovské nebo exekutorské zástavní právo

Soudcovské nebo exekutorské zástavní právo

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude řádně (tedy v čas a v dostatečné výši) splácen s tím, že v tom případě úvěrující (věřitel) může dosáhnout uspokojení své finanční pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy.

Zastavit lze pohledávku peněžitou i nepeněžitou. Nepeněžitou pohledávku lze však zastavit jen v případě, že ji jde ocenit penězi. Penězi neocenitelnou nepeněžitou pohledávku tedy zastavit nelze.

© 2019 ExekuceHypotéky.cz